Informarea și consultarea publicului în procesului de elaborare conform tabelului